TOERNOOIREGLEMENT LOVE FOOTBALL CUP


De Love Football Cup is een outdoor voetbaltoernooi voor meisjes.Programma 2024


De Love Football Cup zal doorgaan op twee locaties in Belgi√ę.


1. Love Football Girls Leuven


Datum: 8 mei 2024


2. RAEC Mons


Datum: 27 september 2024LEEFTIJDSCATEGORIE√čN


De competitie zal verdeeld worden in drie leeftijdsgroepen:


 • Categorie U9: Meisjes geboren in 2016, 2017 en 2018
 • Categorie U11: Meisjes geboren in 2014 en 2015


INSCHRIJVING EN DEELNAME


 • De inschrijving voor het evenement is gratis.
 • Deelname kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan de leeftijdsvereisten is voldaan.
 • Iedere deelnemende ploeg erkent een exemplaar van het toernooireglement ontvangen te hebben en gaat bij inschrijving automatisch akkoord met het tornooireglement en met aanvullende regels, waaronder de regels van KBVB.
 • Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemers verklaren te voldoen aan de voorwaarde van in goede gezondheid te zijn. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemers.
 • Kwetsuren: een EHBO-stand is voorzien voor de behandeling van kwetsuren.
 • De organisatoren van het tornooi zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van speelsters, begeleiders, scheidsrechters of toeschouwers.
 • De organisatoren kunnen op elk moment overgaan tot aanpassing van het reglement indien zij dit nodig achten of bij niet door het reglement voorziene omstandigheden.


SPELREGLEMENT


 • Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels van KBVB, met de volgende aanpassingen en/of aanvullingen.
 • Alle scheidsrechters zijn erkend door de KBVB. De organisatoren doen de aanduidingen van de scheidsrechters per wedstrijd.
 • Op de kunstgrasvelden wordt enkel volgend schoeisel toegelaten: zaalvoetbalschoenen, Astro Turf schoenen of Traxion schoenen. Voetbalschoenen met haaievinnen (Traxion) worden enkel in de multistuds versie aanvaard. Aluminiumstuds zijn niet toegelaten op de kunstgrasvelden. Het schoeisel moet steeds vrij zijn van modder, gras en ander vuil.
 • De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie in functie van het speelschema. Dit wordt in elk geval op voorhand kenbaar gemaakt. De wedstrijden worden op alle terreinen tegelijk gestart. Het verstrijken van de normale speeltijd wordt door de wedstrijdleiding gesignaleerd. De scheidsrechters kunnen echter extra tijd laten spelen indien zij oordelen dat er gedurende de voorzien speeltijd abnormaal oponthoud is geweest.
 • De wedstrijden van de U9 en de U11 categorie worden 5 tegen 5 gespeeld (4 veldspelers en 1 doelwachter).
 • De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema wordt beschouwd als thuisploeg. De organisatie voorziet overgooiers die het onderscheid tussen de thuisploeg en de uitploeg duidelijk maken.
 • Aftrap: in het midden van het terrein (+ na elk doelpunt). Bij de start van de wedstrijd door de thuisploeg.
 • Vervangingen zijn doorlopend toegestaan (balbezit is niet vereist) De te vervangen speler dient eerst het speelveld te verlaten.
 • Spelhervattingen: bij alle spelhervattingen dient de tegenstrever een minimumafstand van minstens 5 meter te respecteren
 • Vrijschop: alle vrijschoppen buiten het strafschopgebied zijn onrechtstreeks *Handspel - eender waar op het veld - wordt bestraft met een strafschop voor de tegenstrever (op 8m voor doel)
 • Elke overtreding met een rode kaart tot gevolg wordt ook bestraft met een strafschop
 • Intrap: bal buiten het speelveld langs de zijlijn: intrap voor de tegenstrever ter hoogte van de plaats waar de bal het speelveld heeft verlaten
 • Doeltrap: de doelwachter dient de bal in het spel te brengen door de bal in te rollen of te werpen of met de voet vanop de grond
 • Uittrap door de doelman vanuit de hand is altijd verboden: bestraffing = vrijschop op de plaats waar de bal landt/ indien hij buiten het speelveld belandt = hoekschop voor de tegenstrever
 • Terugspeelbal: bal mag niet vastgenomen worden. De bal mag wel onbeperkt teruggespeeld worden op de doelwachter (ook al heeft hij de middellijn nog niet overschreden)
 • Als de scheidsrechter een inbreuk op de reglementen vaststelt, wordt de wedstrijd onmiddellijk onderbroken en verliest de overtredende ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0). Klachten hieromtrent zijn niet meer indienbaar na de wedstrijd, noch bij de scheidsrechter, noch bij het secretariaat. Enkel tijdens de wedstrijd kan hieromtrent een klacht gemeld worden bij de scheidsrechter. De terreinverantwoordelijke dient hierop onmiddellijk het secretariaat te verwittigen om de onregelmatigheid te controleren.


RANGSCHIKKING


 • In poulesysteem
  • Puntentoekenning: 3 bij winst/ 1 bij gelijkspel/ 0 bij verlies
  • Rangschikking in volgorde van volgende criteria
   1. Meeste punten
   2. Onderling duel
   3. Meest gescoorde doelpunten
   4. Minste tegendoelpunten

 • Aangezien (voetbal)plezier centraal staat zal de tussentijdse rangschikking niet meegedeeld worden tijdens het tornooi.
 • De poules zullen na de eerste ronde herverdeeld worden volgens sterkte (behaalde punten).


VALIDEREN VAN DE UITSLAGEN


 • De ploegverantwoordelijken dienen onmiddellijk na de wedstrijd het wedstrijdformulier (in bezit van de scheidsrechter) te valideren. Hierop staan de eindstand en de gele en rode kaarten vermeld. Als een ploeg niet tekent, dient zij dit te motiveren op het secretariaat binnen de 15 min. na de wedstrijd. Indien zij dit niet doet wordt het wedstrijdblad als correct gevalideerd.
 • Indien een ploeg niet alle wedstrijden op een correcte manier afwerkt dienen ze hiervoor een grondige reden te hebben. Dit dient men ook zo snel mogelijk mee te delen aan de sportieve leiding door melding te komen geven op het secretariaat. 


SPELERSLIJSTEN • Elke ploeg in de U9 en U11 categorie moet minimaal 5 spelers en mag maximaal 8 speelsters inschrijven.
 • Deze speelsters zijn verzekerd.


SANCTIES


 • Forfait voor 1 wedstrijd = 5-0 nederlaag.
 • Forfait voor meerdere wedstrijden: alle (ook de gespeelde) wedstrijden worden omgezet in forfaitnederlagen.
 • Aantasten van de fysieke integriteit van een scheidsrechter door een speler: uitsluiting uit het tornooi van de volledige ploeg.
Top